Professional Package

Közművek átírása

KÖZMŰVEK ÁTÍRÁSA
Egy ingatlan adásvétele nem zárul le a szerződés aláírásával és a vételár kifizetésével. Hátravan még egy nyűgös és kényelmetlen, de nagyon fontos kötelezettség: a közművek átírása, illetve a változások bejelentése.
Elvileg ez a vevő kötelessége, azonban az eladó érdeke is, hogy mielőbb megtörténjen, mert ennek hiányában továbbra is fizetheti a nevére érkező számlákat.
Milyen közművek vannak egy ingatlanban?
 • távfűtés / távhő
 • víz
 • csatorna
 • gáz/li>
 • elektromos áram
 • szemétszállítás
 • internet
 • TV
A legtöbb közmű más-más szolgáltatóhoz tartozik, és az adott ingatlanban használt valamennyi közmű szolgáltatónál be kell jelenteni a tulajdonos/felhasználó változást.
Mikor kell a közműveket átíratni?

Alapvetően amikor változik a felhasználó: adásvétel, öröklés, ajándékozás vagy bérleti jogviszony létesítése esetén.
Ingatlan eladásakor ezt az adásvételi szerződés megkötése, illetve – ha ez eltérő időpontban történik – a birtokba adás után kell megtenni.
A közművek átírásának határidejét feltétlenül be kell tartani, ezekről általában az adott szolgáltató weboldalán vagy őket telefonon megkeresve kaphatunk pontos felvilágosítást.
Azoknál a közmű szolgáltatóknál, amelyek a gázt, villanyt, távhőt, vizet, csatornát, szemétszállítást, és azoknál a telekommunikációs cégeknél, amelyek a vezetékes telefont, internetet, kábel TV csatornákat biztosítják, a szerződések átírására 15 nap áll rendelkezésre, ugyanakkor a vízszolgáltatóknál 30 nap a türelmi idő.
Új építésű ingatlan birtokbavételekor ugyanazok a határidők érvényesek a bejelentésre, mint tulajdonosváltáskor.
Ennél sokkal hosszabb idő, 180 nap áll rendelkezésünkre a közművek átírására ha az ingatlan előző tulajdonosa elhunyt (a halálesettől számítva).
A felesleges bonyodalmak elkerülése érdekében érdemes az átírási kötelezettséget határidő megszabásával az adásvételi szerződésbe is belefoglalni.

A közmű átírás menete

Akár személyesen, akár online intézzük a szolgáltatóknál a közművek átírását, mindenképpen szükség lesz az alábbiakra:
1.birtokba adási jegyzőkönyv, melyben az óraállások rögzítése megtörténik
2. birtokba adási jegyzőkönyv aláírása mindkét fél részéről
3.a közműváltási bejelentő lapok kitöltése, aláírása, szolgáltatónál elvárt formában
4. a bejelentő lap és a szükséges dokumentumok benyújtása online vagy személyesen
5.végszámla az előző tulajdonosnak, tartozások rendezése
6. az új tulajdonos nevére szóló közüzemi szerződés megkötése

Birtokbaadási jegyzőkönyv
Amikor egy ingatlan adásvétele ingatlanértékesítő közreműködésével történik, alapvető elvárás, hogy legkésőbb a kulcsok átadásakor jelenlétében birtokbaadási jegyzőkönyv készüljön, mely a közüzemi órák számát és azok pontos állását rögzíti. Ez akkor is kötelezően elkészítendő dokumentum, ha közvetítő nélkül került eladásra az ingatlan, hiszen a mindkét fél által aláírt, közüzemi mérőóra állásokat rögzítő átadás-átvételi jegyzőkönyv a biztosíték a későbbi viták elkerülése érdekében. (Ugyanekkor a mérőórákat fotózni is érdemes!)
Ezeket az adatokat saját magára vonatkozóan valamennyi szolgáltató kéri. Ha nincs kötelezően előírt formanyomtatvány, a jegyzőkönyvnek akkor is tartalmaznia kell az ingatlan címét, a vevő és az eladó nevét, aláírását, a mérőórák számát és mérőállásokat, a dátumot.
Közmű átírás személyesen
Ha az összes átírást személyesen, külön-külön kell intéznünk, akkor mindegyik közműszolgáltató ügyfélszolgálatára egyesével kell elmennünk, sorban állnunk és nyomtatványokat kitöltenünk. Ehhez sok idő és még több türelem kell.
Az átíráshoz vigyük magunkkal:
 • a személyi igazolványt,
 • a lakcímkártyát,
 • az adásvételi szerződést és/vagy az új tulajdoni lapot,
 • a mérőórák állását igazoló dokumentumot, vagyis a birtokbaadási jegyzőkönyvet,
 • a bejelentő lapot, amit az eladó és a vevő is aláírt,
 • örököltük ingatlan esetében a halotti anyakönyvi kivonatot és a hagyatéki végzést
A közműszolgáltató az átíráskor végszámlát állít ki, amit az eladónak kell befizetnie, a vevő pedig megkötheti az új szerződést. Amíg tartozás áll fenn az előző tulajdonos részéről, a szolgáltató nem köti meg a szerződést az új felhasználóval, illetve nem kerül a nevére a szolgáltatás.
Közmű átírás online
Az online ügyintézés nyilvánvalóan kényelmes és gyors módja a hivatalos ügyek, így a közművekkel kapcsolatos teendők intézésének is. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, az e-bejelentő szolgáltatással ingyenesen elintézheti a közmű átírást több, mint 30 szolgáltató esetében. Ezt a díjmentes szolgáltatást nemcsak a közüzemi számlatulajdonos változásakor lehet igénybe venni. Az e-bejelentő díjmentes szolgáltatásai személyesen is elérhetők az összes kormányablakban, így egy helyen be lehet jelenteni az adatváltozást. Ebben az esetben is szükség lesz a bejelentéshez valamennyi dokumentumra!
Amennyiben ezektől eltérő szolgáltatónál szeretne online ügyintézést igénybe venni, vagy nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a változásbejelentő.hu online szolgáltatásával ügyfélkapu nélkül, közel 100 szolgáltatónál intézheti a változás bejelentést, szolgáltatónként – jelenleg – 2.800.- forintért.

Bármely módját is választja a közművek átírásának, minden esetben tájékozódjon arról, hogy az adott szolgáltatóhoz vagy az elektronikus ügyintézéshez milyen dokumentumokat kell beadnia!

Ügyfeleink számára természetesen ebben is segítséget nyújtunk!

Vélemény, hozzászólás?